2020. június 4-én lesz a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója. Ezt az igazságtalan döntést a magyarság nemzeti tragédiaként élte meg, amely máig hatóan, mélyen beleivódott a nemzettudatunkba. Az előzményeket, okokat, következményeket kötelességünk hitelesen feltárni a jövő generációi előtt, ugyanakkor a századik évfordulón kötelességünk emlékezni is. Emlékezni az anyaországtól elszakított nemzettestvéreinkre, akik leginkább szenvedtek a döntés következményeitől, és emlékezni azokra a generációkra, akik a revizionizmus szellemében nevelkedtek és vérüket adták a békeszerződés felülvizsgálatáért.

Ennek a megemlékezésnek méltó formája lesz – itt a trianoni határ mellett – történelmi Trianon-emlékművünk, a Mezőhegyesi Országzászló helyreállítása. Fontos a helyi értékek, hagyományok megismertetése, megszerettetése a gyerekekkel. A keresztény, nemzeti identitás formálása, erősítése mellett fel kell ébresztenünk a lokálpatrióta érzelmeket, egy olyan lélekrészt megérintve, amelyben az ősök tisztelete hazaszeretettel és büszkeséggel párosul.  A hitelesség elsődleges szempont, ezért az eredeti emlékmű minél hitelesebb helyreállítására szeretnénk törekedni.

Az emlékmű terveit Katona András, Mezőhegyes város főépítésze készíti, az Országzászló képzőművészeti elemeinek elkészítését Csák Attila szobrászművész, fa- és fémrestaurátor vállalta magára – a Szent Koronát bronzból, a kettős keresztet magyar mészkőből mintázza meg.

Kérjük, támogassa Ön is a Mezőhegyesi Országzászló helyreállítását!

A támogatásokat a Város- és Környezetvédő Egyesület bankszámlájára várjuk

2020. június 04-ig:

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 53300081-11048493-00000000

 Kérjük, hogy a közleményben tüntesse fel az „Országzászló” szót! Az emlékmű helyreállítását támogatók névsorát az emlékmű kerítését lezáró, faragott gyámoszlopokon szeretnénk feltüntetni. Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, úgy kérjük, a közleményben tüntesse fel az adományozó magánszemély, család, vagy jogi személy nevét abban a formában, ahogyan az emlékmű kerítésén látni szeretné! A név bejegyzésével a közleménybe hozzájárulását adja, hogy az megjelenjen az emlékművön. További kérdéseivel hívja a +36 70 399 1569-es telefonszámot!

 Köszönettel:

Tarkó Gábor önkormányzati képviselő,
Mezőhegyes Város
Települési Értéktár Bizottságának elnöke
Kerekes György elnök
Város- és Környezetvédő Egyesület,
Mezőhegyes

 

A Mezőhegyesi Országzászló

Mezőhegyes Országzászlóját személyesen Urmánczy Nándor avatta fel 1933. január 15-én. Az örmény származású erdélyi politikus, országgyűlési képviselő, a „megalkuvás nélküli magyar” 1925-ben hirdette meg az Országzászló Mozgalmat, amely a két világháború között egész Magyarországra kiterjedt.

A Méneskarnál készített, művészi igényű kovácsoltvas kerítéssel övezett mezőhegyesi emlékmű pontosan követte az általános szimbólumrendszert: magyar mészkőből faragott lépcső vezetett a zöld hármas halomhoz – a középső halmon a Szent Koronával, a korona előtt gázlánggal működő örökmécsessel, mögötte fából készült, fehér kettős kereszttel. Az Országzászlón a Trianon előtti utolsó 1915-ös hivatalos középcímer volt, lobogóját angyalokkal ékesítették, jelmondata: „Így volt, így lesz!” felirat. Az árbócrúd sávosan piros-fehér-zöldre volt festve. Érdekessége, hogy jelenleg kandeláberként funkcionál a Nőtlen tiszti lak előtti téren, hozzávetőlegesen 20 méterrel az eredeti helyétől, és a spirális piros-fehér-zöld sávok ma is kivehetők az azóta felvitt számos festékréteg alatt. Az árboc felső háromnegyede fából készült – ez később a Mezőhegyesi Helytörténeti Gyűjtemény [régi Nagyiskola] előtt látható, egykori úttörőzászló alakjában „élt tovább”. Az Országzászló mellett ünnepek alkalmával díszőrség állt és félárbócra húzták fel a nemzeti lobogót. Az árbóc tetejét esküre emelt kéz díszítette.

Az emlékmű avatásáról egykorú híradásokat és számos fotót talál a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. honlapján: https://www.mezohegyesbirtok.hu/orszagzaszlo-avatas-mezohegyesen/