A 2018/2019-es tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az első félév utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.
 
A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi (üzemi) tanácsnak és a fenntartónak. A 2018/2019-es tanév I. félévét 2019. február 08-án, nevelőtestületi értekezleten értékeltük. Az értekezlet jegyzőkönyve részletesen bemutatja a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskolában folyó munkát, az eredményeket, a jövőre vonatkozó terveket.
 
A dokumentum elektronikus formában elérhető az Iskola honlapján és az alábbi linken: